Accueil Weekend à Taipei (Taiwan) Le métro de Taipei (Beitou MRT station)

Le métro de Taipei (Beitou MRT station)

Beitou Hotsprings Museum

Le métro de Taipei (Beitou MRT station)

La tour Taipei 101 à Taipei
Le tout premier Din Tai Fung à Taipei