Shirakawa-Go Nagano Japon

La vie nocture a Nozawa Onsen
Vue du village de Nozawa Onsen
Zenkoji Temple Nagano